Bosbouwschool.com

Steeds meer mensen zagen met plezier hun eigen openhaardhout en doen dat met de kennis die ze hebben. Toch gebeuren er jaarlijks veel ongelukken bij deze werkzaamheden, soms zelfs met blijvend letsel.

Veel van deze ongelukken zijn het gevolg van niet goed voorbereid zijn, verkeerde werktechniek, slecht onderhoud en onvoldoende kennis van de motorzaag.

De training die wij bieden richt zich op het veilig werken en het toepassen van de juiste werktechniek met de juiste hulpmiddelen bij het zagen.

www.bosbouwschool.com is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen met de motorzaag.

Dit heeft in Duitsland zijn positieve werking bewezen, minder schade  en letsel die door het werken met een motorzaag wordt veroorzaakt.

In Nederland zijn geen wettelijke regels voor particulieren. Daarom heeft www.bosbouwschool.com hiervoor een aantal cursussen ontwikkeld.  Met deze cursussen wordt u op het niveau gebracht, voor de professionele sector. Na het met goed resultaat deze cursus te hebben gevolgd ontvangt u motorzaagcertificaat. Dit certificaat is in Duitsland een verplichting voor deze sector en het is goed mogelijk dat dit in de toekomst ook een verplichting zal gaan worden voor de particulier in Nederland zoals in Duitsland al het geval is.

Met onze motorzaagcursus willen wij de ontwikkelingen op het gebied van de motorzaag behandelen en de juiste hulpmiddelen aan de orde stellen.

Het werken met de motorzaag is niet afhankelijk of u particulier of professional bent. Beide doelgroepen dienen over dezelfde vaardigheden te beschikken want de gevaren zijn voor beiden hetzelfde. De cursus is dus een aanvulling voor zowel de particulier als de professional.

Wij beschikken over een mobiele werkplaats met diverse leermiddelen voor  zowel theoretisch als praktische instructies. Wij kunnen ook op locatie trainingen verzorgen voor bedrijven. Voor particulieren zullen deze trainingen plaatsvinden in de omgeving van Arnhem / Duiven en beginnen om 9 uur.

Zoals wij eerder hebben aangeven verzorgen wij ook trainingen  voor bedrijven die gebruik maken van de motorzaag, zoals  bouwbedrijven, loonbedrijven, aannemers, en overheidsinstellingen (zoals Gemeenten, Brandweer, Waterschappen en Rijkswaterstraat ).

Www.bosbouwschool.com is gecertificeerd door het “KURATORIUM FUR WALDARBEID UND FORSTTECHNIK” In de volksmond noemen we dit KWF. De motorzaagcursus zal danook volgens deze kwaliteitcriteria worden gegeven. Onze instructeurs zijn allemaal gecertificeerd en beschikken allen over meer dan 25 jaar bosbouwkundige ervaring.

Als u de cursus gaat volgen zorgen wij voor de benodigde veiligheidskleding (Persoonlijke Beschermings Middelen) en  is al het noodzakelijke gereedschap aanwezig !

Voor vragen of aanmeldigen kunt u contact opnemen met Johan Beskers, 06-13799963 of jbeskers@kpnmail.nl .